+90 (216) 606 40 93
+90 (216) 606 40 93

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (GDPR)

Bu eğitimin amacı Kanun’un Veri Sorumlularına getirdiği yükümlülükler ve Veri Sahiplerine tanıdığı haklar ekseninde işletmeler bazında önleyici tedbirlerin alınması ve doğru yol haritalarının oluşturulmasında özellik ve önem arz eden temel kavramlar, hak, yükümlülük ve yaptırımlar konusunda katılımcıların bilgilendirilmesidir.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • GDPR
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • General Data Protection Regulation
 • Eğitim İçeriği:

  • Kişisel Veriler Kavramının Hukuki Dayanağı
  • Bağlı ikincil mevzuat ile birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Getirdikleri
  • Kapsam
  • Temel kavramlar
  • Yükümlülükler
  • İstisnalar
  • Kişisel veri sahibinin hakları
  • Yurt dışına kişisel veri aktarımı
  • Şikâyet süreçleri
  • Gerek Türk Ceza Kanunu gerekse 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptırımlar  
  • Veri Sorumluları Bilgi Sistemi (VERBİS)
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Alınması Gerekli Önlemler:
  • Analiz ve tespit
  • Bilgi güvenliği prosedürü
  • Dokümantasyon süreci [Aydınlatma metni, çalışan taahhütnameleri ve muvafakatnameleri, 3.kişilerle akdedilecek taahhütname/sözleşme (müşteri, tedarikçi, alt yüklenici, danışman vb.), başvuru formu, imha tutanağı vb.]
  • Veri envanteri oluşturulması
  • Veri koruma ve imha politikaların oluşturulması ve buna bağlı önlemler

• Eğitime katılım bedeli kişi başı 725 TL+KDV olup iki kişi ve üzeri katılımlarda %5, dört kişi ve üzeri katılımlarda indirim uygulanmaktadır. • Eğitim programı, yayınlanan otelde saat 09:30 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. • Katılım için online başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontunun e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. • Eğitim bedelinin eğitim tarihinden 3 iş günü önce MasterClass banka hesabına yatırılması gerekmektedir. • Eğitim bedeline tüm dökümantasyon, ikramlar ve öğle yemekleri dahildir. • Eğitim sonunda katılımcılara eğitim notu ve katılım sertifikası verilecektir. • MasterClass gerekli hallerde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıyı değiştirme hakkını saklı tutar.