06 Temmuz Çar

|

Zoom Etkinliği

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Emekli Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Lütfi İNCİRLİOĞLU tarafından gerçekleşecektir. Katılım ücreti: 1875₺ + KDV (%18)

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi

Saat ve Yer

06 Tem 10:00 – 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitim Amacı ve Kazanımları

Çalışma hayatında teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak klasik çalışma biçimleri yerine yeni atipik çalışma tür ve biçimleri benimsenmeye başlanmıştır. Atipik çalışma tür ve biçimlerinden birisi de alt işverenlik ilişkisidir. Şirketler ulusal ve uluslar arası piyasalarda artan rekabet koşulları karşısında daha az maliyetle daha nitelikli ürünler ortaya koymanın yollarını aramaktadır. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik uzmanlık gerektiren işlerin alt işverenler aracılığı ile yapılması işverenleri ekonomik ve teknolojik açıdan elini güçlendirmektedir. Alt işverenlik ilişkisi iş mevzuatında düzenlenmiştir. Ancak bu ilişkinin sağlıklı yürütülememesi sonucunda ortaya çıkan muvazaalı durumların hukuki ve ceza sonuçları işverenleri zor durumda bırakmaktadır. Bu kapsamda, asıl işveren/alt işveren arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için işverenlerin/işveren vekillerinin/insan kaynakları sorumlularının bilgi ve farkındalık düzeylerinin yeterli olması gerekmektedir.

Bu nedenle alt işverenlik ilişkisinin yasal alt yapısının ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm yöntemlerinin bilinmesi önem arz etmektedir.

Bu eğitimde asıl işveren/alt işveren arasında kurulan ilişkinin hukuka uygun olarak nasıl kurulacağı, Yargıtay kararları ışığında uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri konusunda teorik ve pratik ipuçlarını öğrenecek ve uygulama örnekleri göreceksiniz. 

İçerik

● Asıl İşveren/Alt İşveren İlişkisinin Tarihçesi

● Alt İşverenlik Müessesinin Tanımı Ve Kavramsal Çerçevesi

● Alt İşverenlik İlişkisinin Mevzuatımızdaki Yeri

● Alt İşverenlik İlişkisinin Unsurları

● Alt İşveren İlişkisi Kurulmasında Muvazaa Sorunu

● Alt İşverenlik İlişkisi Kurulmasının Kriterleri

● Birlikte sorumluluk kavramı ve birlikte sorumluluğu doğuran nedenler

● Alt İşverenlik Sözleşmesi Kurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

● Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin Hukuki Sorumluluğu

● Alt İşveren İlişkisinde Asıl İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Sorumluluğu

● Alt işverenlik İlişkisinde İş Teftişi Uygulamaları

● Muvazaalı Alt İşverenlik İlişkisinin Hukuki ve Cezai Sonuçları

● Örnek Yargıtay Kararları

Bu Etkinliği Paylaş