03 Temmuz Cmt

|

Zoom Etkinliği

Bordrolama, Yeni Dönem SGK Teşvikleri ve uzaktan çalışma yönetmeliği

Happy Moon's Mali İşler Direktörü Sn. Oya Alkan tarafından gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti 675₺ + KDV (%18)

Bordrolama, Yeni Dönem SGK Teşvikleri ve uzaktan çalışma yönetmeliği

Saat ve Yer

03 Tem 2021 10:00 – 17:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Amaç:

Özelikle pandemi sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışma şeklindeki iş ilişkisinin usul ve esaslarını şirket bünyesinde uygulamak

·  Katılımcıların temel seviye ücret ve mevzuat bilgisi edinmeleri

·  katılımcılara ücret bordrosu hazırlanmasını, güncel teşviklerin uyarlanması ve sistem üzerinden takibi, kıdem, ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ücrete esas kazançların ve brütten nete hesaplamaları ile ilgili pratik kazandırmak, yapılan bordroların kontrolünü sağlamak, uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak ve arttırmaktır.

Eğitim İçeriği:

Yeni Dönem SGK Teşvikleri Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve Bordro

 • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
 • Belirli ve Belirsiz İş sözleşmeleri,
 • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu,
 • Çalışma Süreleri ve puantaj
 • Ücret Bordrosu nedir?
 • Ücret bordrosunda yer alması gerekenler ve yapılmamasının sonuçları,
 • Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması

İş Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Şekli
 • Ücretin Ödeme Şekli,
 • Ücretin Ödeme Zamanı
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi,
 • Hakedişlerden      Ücret Kesme Yükümlülüğü
 • Ücretin Saklı Kısmı,
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Hafta Tatili Ücreti,
 • Hafta Tatilinde Yapılan Çalışmaların Ücretlendirilmesi

İş Kanunu’na Göre Fazla Çalışma Uygulamaları

 • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
 • Serbest Zaman ve Serbest zaman kullanma esasları
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,

Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Sayılan Ödemeler,
 • Ücretin Unsurları,
 • Gerçek ücret,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar,
 • Sakatlık İndirimi,
 • Asgari Geçim indirimi,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Prime Esas Ücretler,
 • Primden İstisna Ödemeler,

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Prime Esas Ücretler,

Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

 • Gelir Vergisi Oranları,
 • Sakatlık indirimi Tutarları,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

 • Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,
 • Asgari Ücret,

Bireysel Emeklilik Sistemi

Yıllık İzin Süreleri ve İşten Çıkışta İzin Ücreti

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

· Uzaktan Çalışma Nedir ve Uzaktan Çalışan Kime Denir?

· Uzaktan Çalışmanın Şartları Nelerdir?

*Yazılı Sözleşme

* Çalışma mekânının düzenlenmesi ve Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı

* Üretim maliyetlerinin karşılanması

· İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tedbirlerin Alınması

· Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler

· Uzaktan çalışmaya geçiş nasıl yapılır?

· Uzaktan Çalışmanın Avantajları

· Uzaktan Çalışmanın Dezavantajları

Sgk ile ilgili Teşvikler

 • Güncel uygulaması devam eden 23 adet teşvik ve uygulaması

Hesaplamalar

 • Ücret hesaplama,
 • Yıllık izin hesaplamaları,
 • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,
 • Fazla çalışma ücret hesabı,
 • Asgari geçim indirimi,
 • Kıdem tazminatı hesabı,
 • İhbar tazminatı hesabı,

Örnek Puantaj,

Bu Etkinliği Paylaş