11 Eylül Cmt

|

Zoom Etkinliği

Bordrolama, Yeni Dönem SGK Teşvikleri ve uzaktan çalışma yönetmeliği (1)

Happy Moon's Mali İşler Direktörü Sn. Oya Alkan tarafından gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti 675₺ + KDV (%18)

Bordrolama, Yeni Dönem SGK Teşvikleri ve uzaktan çalışma yönetmeliği (1)

Saat ve Yer

11 Eyl 2021 09:30 – 16:30 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

 • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası,
 • Belirli ve Belirsiz İş sözleşmeleri,
 • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu,
 • Çalışma Süreleri ve puantaj
 • Ücret Bordrosu nedir?
 • Ücret bordrosunda yer alması gerekenler ve yapılmamasının sonuçları,
 • Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması

İş Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Şekli
 • Ücretin Ödeme Şekli,
 • Ücretin Ödeme Zamanı
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi,
 • Hakedişlerden Ücret Kesme Yükümlülüğü
 • Ücretin Saklı Kısmı,
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Hafta Tatili Ücreti,
 • Hafta Tatilinde Yapılan Çalışmaların Ücretlendirilmesi

İş Kanunu’na Göre Fazla Çalışma Uygulamaları

 • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları,
 • Serbest Zaman ve Serbest zaman kullanma esasları
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti,

Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı,
 • Ücret Sayılan Ödemeler,
 • Ücretin Unsurları,
 • Gerçek ücret,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler,
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar,
 • Sakatlık İndirimi,
 • Asgari Geçim indirimi,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Prime Esas Ücretler,
 • Primden İstisna Ödemeler,

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret ile İlgili Maddeleri

 • Prime Esas Ücretler,

Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

 • Gelir Vergisi Oranları,
 • Sakatlık indirimi Tutarları,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar ve Parasal Büyüklükler

 • Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,
 • Asgari Ücret,

Bireysel Emeklilik Sistemi

Yıllık İzin Süreleri ve İşten Çıkışta İzin Ücreti

Hesaplamalar

 • Ücret hesaplama,
 • Yıllık izin hesaplamaları,
 • Hafta  ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,
 • Fazla çalışma ücret hesabı,
 • Asgari geçim indirimi,
 • Kıdem tazminatı hesabı,
 • İhbar tazminatı hesabı,
 • Örnek Puantaj,

Norm Kadro Saptama Teknikleri

 • Norm Kadronun Anlamı
 • Norm Kadronun Amacı
 • Norm Kadro Saptamanın Sağladığı Yararlar
 • Norm Kadronun Saptanmasında İzlenen Yöntemler
  • İş Ölçümü Yöntemi
   • iş analizlerinin yapılması
   • işin öğelere ayrılması ve zamanlaması
   • çalışma hızının saptanması
   • eklenecek payların belirlenmesi
   • standart sapmanın hesaplanması
   • norm kadronun saptanması
  • İş Örneklemesi Yöntemi

Bu Etkinliği Paylaş