22 Ocak Cmt

|

Zoom Etkinliği

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)

Alanında Uzman Eğitmen Sn. Av. Ahmet Pala tarafından gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 2250₺ + KDV (%18)

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)

Saat ve Yer

22 Oca 10:00 GMT+3 – 23 Oca 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Genel Amacı: 

Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunması.

İçerik:

I. GÜN

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

· Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları

· Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.

Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

· Rekabet Yasağı Sözleşmesi

· Gizlilik Sözleşmesi

· Eğitim Taahhüdü

Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?

· İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler

· Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması

· Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri

Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

· Esaslı değişiklik teşkil eden haller

· Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler

· İlgili süreler

İşyerinde duygusal taciz (mobbing)

· Mobbing tanımı

· Mobbing’in yasal dayanakları

· Mobbing çeşitleri

· İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler

II. GÜN

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

· İstifa

· Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?

· Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?

· Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih

Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

· İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)

· İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar

· İş hukukunda performans değerlendirmesi

· Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:

· Savunma istemleri

· Yazılı ihtar

· Ücret kesme cezası

· Fesih bildirimi usulleri

· Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler

· İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi

· İşe iade davasının muhtemel sonuçları

· Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları

· İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar

Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

· Kıdem tazminatı

· İhbar tazminatları

· Yıllık izin ücreti

· Boşta geçen süre ücreti

· İşe başlatmama tazminatı

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:

· İş başvuruları

· İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması

· İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

Bu Etkinliği Paylaş