06 Temmuz Çar

|

Zoom Etkinliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği’nde İşveren ve İşveren Vekilinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Emekli Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Lütfi İNCİRLİOĞLU tarafından gerçekleşecektir. Katılım ücreti: 2875₺ + KDV (%18)

İş Sağlığı Ve Güvenliği’nde İşveren ve İşveren Vekilinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Saat ve Yer

06 Tem 10:00 GMT+3 – 07 Tem 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı ve Kazanımları

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, bununla ilgili araç gereç ve malzemeyi temin etme, gelişmeleri takip edip çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü işverene aittir. İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları söz konusudur.

İşverenler, işveren vekilleri ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yönelik yapılacak bu eğitimde Yargıtay kararları ışığında işveren ve işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, hangi hukuki ve cezai sorumluluklara muhatap olacakları değerlendirilecektir.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin sağlıklı yürütülememesi sonucunda ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalıklarının işveren ve işveren vekillerine hukuki ve cezai yönden yansıması konusunda uygulamadan örnekler verilecektir.

Bu eğitimde katılımcılara, işyerlerinde her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirini almakla yükümlü olan işveren ve işveren vekillerine dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda, Yargıtay kararları ışığında çözüm yöntemleri ile pratik ipuçları öğretilecek ve uygulama örnekleri gösterilecektir.

İçerik

Temel Kavramlar (İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, Çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı)

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Hukuki Sorumluluğu

1. Kusur Sorumluluğu

   -Haksız Fiil ve Unsurları

   -Hukuka Aykırı Fiil

   -Zarar

  - İlliyet Bağı

   -Kusur

2. Kusursuz Sorumluluk

   - Özen Sorumluluğu (Olağan Sebep Sorumluluğu)

   -Tehlike Sorumluluğu

   -Kaçınılmazlık Halinde Sorumluluk

    -Hakkaniyet Sorumluluğu

İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Koşulları

I. Nedensellik Bağının Kesilmesi

    -Zarar Görenin Kusuru

   -Üçüncü Kişinin Kusuru

   -Zorlayıcı Neden

II. İşveren Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları

1. Maddi Tazminat

a) Tazminatın Şartları

-Zarar

-Hukuka Aykırılık

-Hukuka Uygunluk Sebepleri

b) Kusur

c) Nedensellik Bağı

1. Yaralanmalı İş Kazasında Maddi Tazminat

2. Ölümlü İş Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminat

i. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

a) Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Koşulları

b) Tazminatı Talep Edebilecek Kimseler

c) Tazminat Miktarına Etki Eden Faktörler

ç) Tazminat Borcunu Ortadan Kaldıran Nedenler

ii. Manevi Tazminat

1. Tazminatın Şartları

a) Bir sözleşmenin varlığı/Haksız Fiil

b) Sözleşmenin İhlali/Hukuka Aykırılık

c) Zarar

aa)Kusur

bb)Nedensellik Bağı/İlliyet Bağı

2. Hakkaniyet

3. Kaçınılmazlık

4. Ölümlü İş Kazasında Manevi Tazminat

5. Yaralanmalı İş Kazasında Maddi Tazminat

I. Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı

a) İşverene Karşı Rücu Hakkı

b) Üçüncü Kişilere Karşı Rücu Hakkı

II. İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Sorumluluğu

III. İşverenin Sorumluluktan Kurtulma Halleri

1. İlliyet Bağının Kesilmesi

a) Mücbir Sebep

b) Zarar Görenin Ağır Kusuru

c) Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru

2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Varlığı

IV. Tazminat Davalarında İbraname ve Sorumluluk Sigortası

V. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Zarar İçin Sorumsuzluk Anlaşmaları

VI. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Zarar İçin Uzlaşma

Zamanaşımı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Cezai Sorumluluğu

I. Cezai Sorumluluk Kavramı

II. Cezaların Kişiselliği İlkesi

III. Suç ve Unsurları

IV. İşverenin Cezai Sorumluluğu İçin Gerekli Şartlar

1. İş Kazasının Varlığı

2. İşveren Sıfatının Varlığı

3. Dikkat ve Özen Yükümlüğüne Aykırılık

4. Nedensellik Bağı

- Tüzelkişi İşverende Cezai Sorumluluk

- Alt işverende Cezai Sorumluluk

- Geçici İş İlişkisinde Cezai Sorumluluk

- İşveren Vekilinin Cezai Sorumluluğu

- İş Güvenliği Uzmanının Cezai Sorumluluğu

- İşyeri Hekiminin Cezai Sorumluluğu

- Diğer Sağlık Personelinin Cezai Sorumluluğu

- OSGB’lerin Cezai Sorumluluğu

- Sorumluluğa Esas Suç Tipleri

1. Kasıtlı Suçlar

a) Manevi Unsur

a. Kast

b. Olası Kast

b. Suç Tipleri

a. Kasten Öldürme

b. Kasten Yaralama

2. Taksirli Suçlar

a) Manevi Unsur

v) Taksir

y) Bilinçli Taksir

b) Suç Tipleri

v) Taksirle Öldürme

y) Taksirle Yaralama

I. İş Kazasının Soruşturulması

II. Kusurun Tespiti

III. Bilirkişi İncelemesi

IV. Kusurun Dağılımı

V. Cezanın Belirlenmesi ve Artırım-İndirim Nedenleri

VI. Yaptırım Türleri

1. Hapis Cezası

2. Adli Para Cezası

3. Hapis Cezasının Ertelenmesi

4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Örnek Yargıtay Kararları

Bu Etkinliği Paylaş