top of page

03 Haz Cmt

|

Zoom Etkinliği

Mali Tablolar Analizi (Mali Tabloları Okuma- Finansal Okuryazarlık)

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sn. Dr. Şevket SAYILGAN tarafından sunulacaktır. Katılım ücreti: 4275₺ + KDV (%18)

Mali Tablolar Analizi (Mali Tabloları Okuma- Finansal Okuryazarlık)
Mali Tablolar Analizi (Mali Tabloları Okuma- Finansal Okuryazarlık)

Saat ve Yer

03 Haz 2023 10:00 GMT+3 – 04 Haz 2023 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

AMAÇ

İÇERİK

 - Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları,

 - Finansal Yönetim Süreçleri ve Mali Analizin Yeri, Önemi

    · Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,

    · Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)

    · Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)

    · Fon Akım Tabloları

    · Nakit Akım Tabloları

    · Özkaynak Değişim Tabloları

    · Net İşletme Sermayesi Tabloları

 -Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi

    ·Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri

   · Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri

   · SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler

     -Mali Analiz Teknikleri

 · Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi

 · Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri

 · Karşılaştırmalı Tablolar

 · Değişim Analizleri,

 · Trend Analizleri,

 · Yüzde Analizleri

· Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)

· Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama

· Duran Varlık Oranları

· Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)

· Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları

· Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)

- Başabaş Noktası Analizi

-DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol

-Mali Tablolarla finansal karar alma süreçlerinin yönetilmesi

- İşletmelerde mali tablolarla finansal okuryazarlığın sağlanması

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page