top of page

Dış Ticarette Eximbank İhracat Kredi Sigortası ve Yol Haritası

Amaç:

                                                               

Bu eğitimin amacı, İhracat Kredi Sigortasının genel çerçevesini çizmek, İhracat Kredi Sigortasının ihracat yapan kuruluşlar için neden önemli olduğunu anlatmak, ülkemizde faaliyet gösteren ve İhracat Kredi Sigortaları yapan kuruluşları kısaca tanıtmak, bu kuruluşların çalışma şekillerini anlatmaktır. Sigortalama - Sevkiyat - Raporlama - Tazminat aşamaları detaylı bir şekilde anlatılacak ve her bir adımda yapılması ve yapılmaması gerekenler detaylandırılıp yaşanmış olaylardan örnekler verilecektir.

 

İçerik:

 

T. Eximbank A.Ş. İhracat Kredi Sigortası:

 

•     Türk EximBank A.Ş. ne amaçla kuruluştur, nasıl çalışır?

•     Türk EximBank A.Ş.’nin İhracat Kredi Sigortasının kapsam alanı nelerdir? Hangi durumlarda sevkiyatlar sigorta kapsamı dışında kalır?

•     Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar hangileridir?

•     Faktoring ile İhracat Kredi Sigortası programının karşılaştırılması

•     Türk EximBank A.Ş.’nin ihracatçıya sağladığı hizmetler nelerdir? Faydalar nelerdir?

•     Türk EximBank A.Ş. açısından riskin tanımı nedir?

•     İhracat Kredi Sigortası dışında kalan ülkeler hangileridir?

•     İhracat Kredi Sigortası yapılması ne kazandır, yaptırmamak ne kaybettirir?

 

İhracat yapan kuruluşların sorumlulukları:

 

•     İhracat Kredi Sigortasında süreç nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor?

•     İhracat yapan kuruluşların ödevleri nelerdir?

•     Poliçenin tanzimi

•     Alıcı limit onay formunun hazırlanması, onaylanması ve kullanımı

•     Sevkiyat bildirim formlarının hazırlanması, (yapılan yanlışlıklar ve bunların revizyonu)

•     Primlerin hesaplanması ve ödenmesi

•     Tazminat işlemlerinin başlatılması, sürdürülmesi ve takibi

•     İhracat yapan kuruluşlar tahsilat risklerini azaltmak için neler yapmalıdır?

 

Yaşanmış gerçek olaylardan bazı örnekler

bottom of page