top of page

Dijital Çağda
İletişim ve İkna

Her kelimenin önüne dijital getirildiği bir dönemdeyiz. Dijital pazarlama, dijital para, dijital iletişim, vs. Önemli olan bunların önüne gelen kelime değil; bu kelimelere yeni anlam katan dijital çağ....  Eğitimi inceleyin ▶

Müşteri İstihbaratı & 
Tahsilat ve Risk Yönetimi

Görev yaptığınız ya da sahibi olduğunuz işyerinde doğru tahsilat yapmanızı, riskleri doğru analiz etmenizi, almış olduğunuz evrakların (çek, senet vb.) ve cari bakiyelerin dönüşünün ... Eğitimi inceleyin ▶

Performans Odaklı Lojistik Yönetimi 

Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik bilgi ve deneyimlerin Eğitimi inceleyin. ▶

Mülakatta Doğru Sorular İle Doğru Sonuçlar

Mülakatlarda koçvari yaklaşım ve EQ’nun etkin kullanımını esas alan bir felsefeyle (klasik - yapılandırılmış - yetkinlik bazlı) hemen her soru tipinin açık büfe mantığıyla değerlendirilerek doğru zamanda doğru soruları sormanın... Eğitimi inceleyin ▶

Telefonda Etkili Tahsilat Becerileri 

Bu eğitim; telefonda tahsilat sürecinde borçlu psikolojisini profesyonel olarak yöneterek uygun iletişim tarzı ve teknikleri ile uzlaşı oluşturmayı ve tahsilat odaklı platform yaratma becerisinin kazanılmasını amaçlamaktadır. Eğitimi inceleyin ▶

Small Talk - Profesyoneller İçin Kısa Konuşma Sanatı

Bu programda katılımcılarımızın sosyal ve profesyonel yaşamda kurdukları sözlü diyalogları istedikleri sonuçları üretebilecek hale getirmeleri, etkili kelimeler ve subliminal mesajlar kullanarak yalın bir şekilde ve hedef odaklı konuşmala... Eğitimi inceleyin ▶

İş Sözleşmelerinin Kurulması, Feshi ve Süreç Yönetimi

İşletmelerde personel ile ilgili süreçlerin yasalar ve şirket menfaatleri gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede iş yeri barışı ile çalışan motivasyonunun sağlanmasının... Eğitimi inceleyin ▶

Finansçı Olmayan Tüm Yöneticiler İçin Ugulamalı Finans Eğitimi

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini ... Eğitimi inceleyin ▶

Dış Ticaree Eximbank İhracat Kredi Sigortası ve Yol Haritası

Bu eğitimin amacı, İhracat Kredi Sigortasının genel çerçevesini çizmek, İhracat Kredi Sigortasının ihracat yapan kuruluşlar için neden önemli olduğunu anlatmak, ülkemizde faaliyet gösteren... Eğitimi inceleyin ▶

bottom of page