top of page

Olumlu Tahsilat İçin Diplomasi Müzakere ve Borçlu Psikolojisi Yönetimi

Amaç:

                                                               

Bu eğitim; tahsilat sürecinde borçlu psikolojisini profesyonel olarak yöneterek uygun iletişim tarzı ve teknikleri ile uzlaşı oluşturmayı ve tahsilat odaklı platform yaratma becerisinin kazanılmasını amaçlamaktadır.

İçerik:

 

•     Borçlu psikolojisini anlama ve yönetme

•     Borçluyu uzlaşı platformuna taşıma

•     Tahsilatçının kendi içsel sürecini yönetmesi

•     Görüşme sürecinde şirket itibarını korumak

•     Güven oluşturmak, ikna süreci ve inisiyatif kullanımı

•     Dokunulabilir ve dokunulamaz alanlar

•     Konunun kişisel platforma taşınmaması

•     Öfke ve stres kontrolünün sağlanması

•     Uygun ses tonu ve doğru bilgi paylaşımı

•     Yaptırım gücünün servis ediliş biçimi

•     Tahsilatı etkileyen püf noktaları

•     Borçluya erişim kanalları

•     Tahsilatta olumlu iletişimi tetikleyen terminoloji kullanımı

bottom of page