top of page

Dijital Çağda İletişim ve İkna

Amaç:

                                                               

Her kelimenin önüne dijital getirildiği bir dönemdeyiz. Dijital pazarlama, dijital para, dijital iletişim, vs. Önemli olan bunların önüne gelen kelime değil; bu kelimelere yeni anlam katan dijital çağ. Dijital Çağda İletişim ve İkna programı, nasıl öğrendiğimize ve gözlemlediğimize dair kapsamlı araştırmalara ve gerçek tecrübelere dayanan, yöneticilerin, grup tartışmalarından sunumlara ve sosyal medyaya kadar her dijital ortamda başarılı iletişimciler olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Bu program size neler katacak?

 

Bu programın sonunda katılımcılar;

•     Süregelen klasik iletişimdeki eğilimler ve değişimlerle ilgili büyük bir kavrayışa sahip olacaklar,

•     Keyifli ve yararlı öğrenme materyalleri ve sunumlardan programdan sonra da yararlanacaklar,

•     İş hayatı haricinde kişisel hayatlarında da dijital ortamlarda rahat olacaklar,

•     Başkalarının inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını nasıl etkileyeceklerini keşfedecekler,

•     Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirecekler.

 

İçerik:

 

•     İnanç, tutum ve davranışı etkilemek

•     İknanın psikolojisi

•     Kuramsal yaklaşımların değişimi

•     Dijital çağda iletişim zorlukları

•     İkna edici konuşmanın sihri

•     Bilgilendirmek ve ikna etmek

•     Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin değişimi

•     İletişimde bilinen ama yapılmayan şeylerin mecburi olması

•     Nasıl sunumların gücü var?

•     Hikayenin ikna edici gücü

•     Anlatılan sizin hikayenizdir.

•     Grup Disney çalışması

•     İzleyici ve dinleyiciyle uyum

•     Nesillerin iletişimi

•     Görsel ve kelimelerin anlamlarının farkı

•     Bu fark ikna mesajlarını nasıl etkiler?

•     Görüntülerin ve kelimelerin işlenmesi arasındaki ikili farklılıklar (ikili kodlama teorisi)

•     Duyarlı akor

•     Parasosyal etkileşim (birinin çevrimiçi kimliğini yönetmek)

•     Dağınık ve uzak ekiplerde dijital iletişim sırları

•     Güven oluşturma ve karşılıklı bilgi

•     Yönetim kurulundan astlara e-mail yazmanın farkları

•     İyi karar için argümanların kolay ve etkin analizi

•     Dijital saldırganlık

•     Tartışma bir fırsat mı tehdit mi?

bottom of page