Small Talk
Bütün Profesyoneller için
Kısa Konuşma Sanatı

Bu programda katılımcılarımızın sosyal ve profesyonel yaşamda kurdukları sözlü diyalogları istedikleri sonuçları üretebilecek hale getirmeleri, etkili kelimeler ve subliminal mesajlar kullanarak yalın bir şekilde ve hedef odaklı konuşmala... Eğitimi inceleyin.

Olumlu Tahsilat İçin Diplomasi Müzakere ve Borçlu Psikolojisi Yönetimi

Bu eğitim; telefonda tahsilat sürecinde borçlu psikolojisini profesyonel olarak yöneterek uygun iletişim tarzı ve teknikleri ile uzlaşı oluşturmayı ve tahsilat odaklı platform yaratma becerisinin kazanılmasını amaçlamaktadır. Eğitimi inceleyin.

Müşteri İstihbaratı Tahsilat ve Risk Yönetimi

Görev yaptığınız ya da sahibi olduğunuz işyerinde doğru tahsilat yapmanızı, riskleri doğru analiz etmenizi, almış olduğunuz evrakların (çek, senet vb.) ve cari bakiyelerin dönüşünün zamanında olmasını sağlamak, sorumlu personelin finansal bilgilerini güçlendirerek güçlü müşteri ile finansal gücü zayıf olan müşterileri ayırmak...  Eğitimi inceleyin...

İş Sözleşmelerinin Kurulması, Feshi ve Süreç Yönetimi

İşletmelerde personel ile ilgili süreçlerin yasalar ve şirket menfaatleri gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede iş yeri barışı ile çalışan motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra iş mahkemelerine taşınacak işe iade davası dahil olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması ve doğru yol haritalarının oluşturulması... Eğitimi inceleyin.

Finansçı Olmayan Bütün Yöneticiler İçin Finans

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimi inceleyin.

Performans Odaklı
Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik bilgi ve deneyimlerin.

Eğitimi inceleyin.

Dijital Çağda
İletişim ve İkna

Dijital Çağda İletişim ve İkna programı, nasıl öğrendiğimize ve gözlemlediğimize dair kapsamlı araştırmalara ve gerçek tecrübelere dayanan, yöneticilerin, grup tartışmalarından sunumlara ve sosyal medyaya kadar her dijital ortamda başarılı iletişimciler olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitimi inceleyin

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı
Eğitim Programı

Profesyonel iş dünyasında üst düzey yönetici asistanı rolünü sürdürebilir kılabilmek için fark yaratmak, verilen işe değer katmak, değer yaratmak, değişim, dönüşüm, kişisel değişim içinde yöneticinize yol arkadaşlığı yapmak ve asıl önemlisi, bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmaktadır.

Eğitimi inceleyin.