top of page

11 Tem Per

|

Zoom Etkinliği

Artarak Yoğunlaşan ÇSGB/SGK Sektörel ve Risk Odaklı Teftişler-Değiştirilen ve Değiştirilecek İş-SGK Kanunu Uygulamaları

Sn. İsa Karakaş / SGK Eski Baş Müfettişi 09:30 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 7775₺ + KDV (%20)

Artarak Yoğunlaşan ÇSGB/SGK Sektörel ve Risk Odaklı Teftişler-Değiştirilen ve Değiştirilecek İş-SGK Kanunu Uygulamaları
Artarak Yoğunlaşan ÇSGB/SGK Sektörel ve Risk Odaklı Teftişler-Değiştirilen ve Değiştirilecek İş-SGK Kanunu Uygulamaları

Saat ve Yer

11 Tem 2024 09:30 – 13:30 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Artarak Yoğunlaşan ÇSGB/ SGK Sektörel ve Risk Odaklı Teftişlerine Yönelik Yapılması Gereken Hazırlıklarla birlikte Değiştirilen ve Değiştirilecek İş-SGK Kanunu Uygulamaları ve İ.K Fesih Süreçlerinde Püf Noktalar, Bordrolama ve SGK İşlemleri

EĞİTİMİMİZİN ÖZELİKLERİ:

 • Eğitimimiz teorisyen ya da sonradan öğrenilmiş yarım yamalak bilgilere haiz eğitmen değil bizzat 30 yıla yakın fiilen ÇSGB/SGK’da çalışmış BAŞMÜFETTİŞ, A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı/Bilirkişi/ İŞ ve SGK ile ilgili en çok aranan 50’den fazla kitap yazmış, Sosyal Güvenlik-İş Hukuku Başuzmanı tarafından uygulamalı-örnekli anlatılacaktır.
 • Eğitimimizin başta gelen başka bir özelliği “En Son SGK/ÇSGB/ İŞKUR/ İSG/ KVKK ve Güncel Yargıtay İlke Kararları Çerçevesinde” bütüncül bir yaklaşımla sunulmasıdır.
 • Bu Eğitimlerimizin Diğer Önemli Bir Özelliği: İş dünyasında en güvenilir Sosyal Güvenlik Filozofu olarak tanınan İsa KARAKAŞ tarafından bizzat SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm sorularınız eksiksiz cevaplanması, varsa işyerinizle ilgili sorun ve problemlere hiçbir duraksamaya mahal bırakmadan çözümler sunulmasıdır.
 • Eğitim bittikten sonra da hocamıza sorular sorabilir ve ücretsiz sirküler rapor hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
 • Ayrıca her katılımcıya ücretsiz kitap hediye edilmektedir.

EĞİTİMİN AMACI:

Müfettiş ve Denetmen kadrosunu artıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK, seçimsiz dönemde teftişlerini hızla yoğunlaştırmaya başladı. Bu bağlamda bir yandan İş Müfettişleri Sektörel programlı ve programsız teftişlerini artırırken diğer yandan  SGK denetim elemanları da risk odaklı, stratejik ve iş kolu bazında asgari işçilik teftişleriyle (haber vermeden yapılan) yerel denetim ve kayıt teftişlerini artırmaya başladı. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönemlerde  bilgi teknolojilerinden daha fazla faydalanılarak, özelikle ücret / kazanç bazlı risk odaklı denetimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bu eğitimde söz konusu teftişlere yönelik işyerinin bulunduğu iş kolu bazında tüm İ.K işlemleri, bordrolama, muhasebe ve özlük dosyası bağlamında derhal alınması gereken önlemler ve yapılması gereken hazırlıklar uygulamalı olarak 30 yıla varan  Başmüfettişlik tecrübesiyle aktarılacaktır.

Eğitimimizde ayrıca hükümetin düğmeye basarak  A-Z’ye değiştirmeyi planladığı çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin öngörülen değişiklik ve uygulamalara şimdiden İK yönetiminin aksiyon ve planlama yapmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede başta çalışma sürelerinin düşürülmesi ile dijital teknoloji ve yapay zeka teknolojilerine bağlı olarak hibrit çalışma, platform çalışma, katalitik platformlar ile diğer yeni esneklik uygulamalarına koşut olarak iş hukuku-SGK uygulamalarında kapsamlı çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Firmaların şimdiden önlem alma ve planlama yapmalarına katkıda bulunacak bu eğitimde ayrıca dijital İ.K/Bordrolamaya geçmiş ya da geçecek olan firmaların risk ve avantajlarının SGK-ÇSGB ve Mahkemeler nezdinde bütüncül bir yaklaşımla açıklanacaktır.

Bilindiği üzere İş ve SGK konuları başta insan kaynakları departmanı olmak üzere muhasebe ve İSG açısından en karmaşık alanları teşkil etmektedir.  Bu bağlamda değişen ve önümüzdeki süreçte değişiklik yapılacak tüm “İŞ&SGK&İŞKUR ve İSG konuları Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı ile güncel Yargıtay İlke Kararları çerçevesinde” bütüncül bir yaklaşımla bizzat uygulamadan gelen ve 28 yıl SGK’nın BAŞMÜFETTİŞLİĞİNİ yapan İsa KARAKAŞ tarafından uygulamalı olarak anlatılacaktır. Netice itibarıyla ağır SGK ve ÇSGB idari para cezalarının önüne geçilmesi daha da önemlisi teşviklerin iptal edilme riskinin önlenmesine katkıda bulunulacaktır.

Eğitimde firmaların en çok problem karşılaştıkları İ.K FESİH  uygulama ve süreçleri  SGK, ÇSGB ve değişen güncel Yargıtay ilke kararlarına uygun ve geçerli olarak gerçekleştirilmesi, fesih ve işe iade sonucunda bordrolama ve SGK işlemlerinin cezasız ve risksiz gerçekleştirilerek maliyet avantajına katkıda bulunulacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • ÇSGB/      SGK tarafından yapılmakta olan ve yapılacak olan sektörel ve risk odaklı      teftişler, haber vermeden işyerine gelinerek yapılan yerel denetimler,      özlük dosyası, bordro, yevmiye defteri ve diğer işyeri kayıt bazlı      teftişler
 • İş Kanunları      ve çalışma mevzuatında öngörülen 20’ya yakın kanunda düzenlemeler, çalışma      süreleri ve mesaide öngörülen düzenleme ve teşvikler
 • Dijital      İ.K Bordro, puantaj ve İK belgelerinin SGK ve ÇSGB denetimleri ile      Yargıtay açısından geçerlilik esasları, muhtemel risk ve avantajların      bütüncül yaklaşımla ortaya konması
 • KVKK      bağlamında Yeni Özlük Dosyası Tutma Esasları, Torba Kanunda Kişisel      Verileri koruma mevzuatı kapsamında İş Kanunu-SGK ve İSG ile öngörülen      değişiklikler
 • İŞE      İADEDE yapılan SGK BORDROLAMA YANLIŞLARI ve SGK’nın yeni uygulamaları
 • SGK’nın      Puantaj Kayıtları ve eksik gün ve işten çıkışlara ilişkin kodlamada yeni uygulamaları
 • ÇSGB’nın      Günlük/Maktu ücretlendirmede aradığı kriterlere göre bordrolama örnek      uygulamaları, İŞ VE SGK ile ilgili diğer tüm yeniliklere adaptasyon
 • İstirahatli      işçilerin eksik gün bildirimine ilişkin bordrolama ve kodlama      yanlışları ve SGK mahsuplaşma      uygulaması
 • Fesih      süreçlerin doğru yönetilmesi, geçerli tutanak-ihtarname-geçerli ibraname ve diğer işten çıkış belge      örneklerinin hazırlanması
 • “İSTİFA”      “Devamsızlık” “Rekabet Yasağı” “Yıllık İzin sıfırlaması” ile diğer      disiplin ve fesih süreçlerine ilişkin yeni yargıtay kararları çerçevesinde      dikkat edilecek hususlar
 • Yürürlükten kaldırılacak ve yeni yürürlüğe konacak SGK teşvikleri
 • OVP ve XII. Kalkınma Planında öngörülen esneklik uygulamaları
 • Devamsızlık-verimsizlik ve diğer fesihlerde en çok yapılan yanlışlar
 • İşe alınan EYT’liler ilgili en çok yapılan hatalar ve düzeltilmesi
 • Fesih sürecinde en çok yapılan yanlışlıklar, KVKK, ÇSGB/SGK/YARGITAY      uygulamalarıyla çelişen tutanak,
 • iş sözleşmeleri, bordro ve diğer İK dökümantasyonu..
 • İŞ KAZASI ve Meslek Hastalıkları halinde SGK tarafından öngörülen yeni      düzenlemeler, teftişler de önem arz eden hususlar ve
 • Yabancı uyruklu işçileri nedeniyle teşvikten faydalanmada yapılan      değişiklikler
 • ÇSGB ve SGK teftişlerinde en çok rastlanan hatalar ve çözüm önerileri
 • SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm soruların cevaplandırılması

NOT: Bu Eğitimimizde İşyerinizin Tüm SGK-ÇSGB-İşkur Ve İsg İle İlgili Çözüm Bekleyen Soru Ve Sorunlarınıza Ücretsiz Net Çözümler Bulma İmkanına Sahip Olacaksınız.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page