top of page

12 Tem Cum

|

Zoom Etkinliği

Bağlılıkla Güçlen: Çalışan Motivasyonunu ve Verimliliği Artırma Stratejileri

Türk Telekom Eski İnsan Kaynakları Yöneticisi Sn. Elif Esra BİLİCİ tarafından 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 7275₺ + KDV (%20)

Bağlılıkla Güçlen: Çalışan Motivasyonunu ve Verimliliği Artırma Stratejileri
Bağlılıkla Güçlen: Çalışan Motivasyonunu ve Verimliliği Artırma Stratejileri

Saat ve Yer

12 Tem 2024 10:00 – 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı:

Çalışan motivasyonu ve verimliliği artırma stratejileri eğitiminin amacı, çalışanların iş yerindeki performansını ve bağlılığını artırarak, iş ortamını daha verimli, uyumlu ve tatmin edici hale getirmektir. Bu eğitim, çalışanların bireysel ve takım olarak motivasyonlarını yükseltmek, hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve iş süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer almalarını teşvik etmek için gerekli olan bilgi, beceri ve teknikleri kazandırmayı hedefler. Aynı zamanda, iş yeri kültürünü güçlendirmek, iletişimi geliştirmek ve çalışan memnuniyetini artırmak da bu eğitimin temel hedeflerindendir.

Eğitimin İçeriği;

1. Motivasyonun Temelleri

· Motivasyon kavramı ve önemi hakkında bilgilendirme

· Motivasyon teorileri ( Maslow, Herzberg, vb.)

2. Çalışan Motivasyonunu Artırma Teknikleri

· İçsel ve dışsal motivasyon faktörleri

· Ödüllendirme ve takdir yöntemleri

3. Verimlilik ve Performans Yönetimi

· Verimlilik kavramı ve işyeri verimliliği

· Performans değerlendirme sistemleri

4. Etkili İletişim ve Geri Bildirim

· İletişim becerileri ve engelleri

· Yapıcı geribildirim verme teknikleri

5. Takım Çalışma ve İş birliği

· Takım dinamikleri ve rolleri

· Etkili takım çalışması stratejileri

6. Liderlik ve Motivasyon

· Liderlik stilleri ve motivasyon üzerindeki etkileri

· İlham verici liderlik örnekleri

7. Problem Çözme ve Karar Verme

· Problem çözme adımları ve teknikleri

· Etkili karar verme süreçleri

8. Örnek Vaka Çalışmaları ve Uygulamalar

· Gerçek iş yeri senaryoları ve çözüm önerileri

· Grup çalışmaları ve tartışmalar

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page