top of page

23 Ara Cmt

|

Zoom Etkinliği

Ekipler ve Yöneticiler için Kurumsal Bağlılık ve Verimlilik Odaklı Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon & İş Tatmini

İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Seda DURAK SIRMAN tarafından 10:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 4275₺ + KDV (%20)

Ekipler ve Yöneticiler için Kurumsal Bağlılık ve Verimlilik Odaklı Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon & İş Tatmini
Ekipler ve Yöneticiler için Kurumsal Bağlılık ve Verimlilik Odaklı Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon & İş Tatmini

Saat ve Yer

23 Ara 2023 10:00 – 15:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı ve Kazanımları

Kişiliğin oluşmasında, biçimlenmesinde tutum ve davranışı başlatan, açığa çıkaran, sürdüren, yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenlere güdü (motive) denir. İnsanları neyin motive ettiğini bilmek, çevredekileri anlamayı, onların hareketlerini, davranışlarını anlamayı gerektirir. Bu insanı gözlem yapmaya ve çevresini tanımaya iter. Birbirini iyi tanıyan insanlar ise aralarındaki problemleri daha rahat çözer. Bu sayede iş arkadaşları ve yöneticilerle daha iyi ilişkiler kurulabilir. Motivasyon eğitimi kişinin kendi içsel motivasyonunu nasıl artıracağı hakkında farkındalığa ulaşmasını amaçlar. Eğitim sonunda kişi aynı zamanda sosyal çevresinde de olumlu ilişkiler geliştirecek, uyum içinde yaşamayı öğrenecektir.

Bu eğitimde;

- Motivasyon nedir?

- Motivasyon kavramını oluşturan faktörler

- Yönetici ve Çalışan açısından motivasyon

- İş tatmini – motivasyon ilişkisi

- İş tatmininin örgütsel etkileri

- İş tatminsizliğin sonuçları

- Stres nedenleri

- Motivasyon arttırılması

- Motivasyonu özendirici araçlar

- Psiko-sosyal motivasyon araçları

- Ögütsel ve yönetsel motivasyon araçları

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page