top of page

14 May Sal

|

Zoom Etkinliği

İK Yönetiminde İş Hukuku ve İş Sözleşmelerinde Fesih Uygulamaları

Eğitmen: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Katılım ücreti: 7275₺ + KDV (%20)

İK Yönetiminde İş Hukuku ve İş Sözleşmelerinde Fesih Uygulamaları
İK Yönetiminde İş Hukuku ve İş Sözleşmelerinde Fesih Uygulamaları

Saat ve Yer

14 May 2024 10:00 – 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

AMAÇ:

İş Hukuku, kanunlarda yapılan değişiklikler ve Yargıtayın verdiği yeni kararlarla sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle işverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

KISACA İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ

 • Belirli-Belirsiz Süreli-
 • Kısmi Süreli iş sözleşmesi
 • Uzaktan çalışma sözleşmesi

ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA

 • Yargıtay kararları ışığında çalışma süreleri ve fazla çalışma
 • Fazla çalışma kavramı
 • Fazla çalışma ücretinin işçinin ücretinin içinde kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı
 • Yargıtay'ın konuya ilişkin son kararları
 • Yıllık 270 saat sınırının yıllık mı aylık olarak mı dikkate alınması gerektiği- Yargıtay'daki görüş değişikliği
 • Fazla çalışmanın ispatı
 • Husumetli tanık kavramı ne demek- Yargıtay kararları
 • Bordroda hangi bilgilerin bulunması işveren açısından avantaj yaratır
 • Bordronun imzalı olmasının önemi
 • Bankaya yapılan ödemelerin ispat değeri
 • Üst düzey çalışanların fazla çalışmaları- saha çalışanlarının fazla çalışmaları

YILLIK İZİN UYGULAMASI

 • Yıllık izin süreleri ve yıllık iznin kullanımı
 • Hizmetlerin birleştirilip birleştirilemeyeceği- Yargıtay'ın güncel kararları
 • avans izin kullanılabilir mi?
 • cumartesi çalışılmayan işyerlerinde yıllık izin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
 • yıllık izin bölünmesine aykırılık halinde yaptırım nedir
 • Yıllık izin kullanıldığının ispatı açısından yıllık izin defteri ya da kartoteks sisteminin önemi
 • İnternet ortamında yapılan yıllık izin talepleri ve onaylamaların geçerliliği sorunu

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 • İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
 • Haksız fesih-geçersiz fesih-usulsüz fesih kavramları
 • İş Kanunu'na göre geçerli sebepler
 • İşçinin Yetersizliği sebepleri
 • İşçinin davranışları
 • İşletmeden kaynaklanan nedenler
 • Örnek Yargıtay kararları ve değerlendirmeler
 • Örnek vakalarla iş sözleşmelerinin feshi ve Geçerli sebepler açısından değerlendirilmesi
 • Fesih yasağı- ücretsiz izin uygulamasına aykırılık halinde mahkemeler ne gibi kararları vermeye başladılar?
 • İşe iade davası açısından dava şartı olarak arabuluculuk
 • Yargıtay kararları ışığında İşe iade davası ve sonuçları
 • 4 aylık boşta geçen süre ücreti-hesaplanması
 • İşe başlatmama tazminatı
 • Diğer feshe bağlı hakların işe iadede yeniden hesaplanması
 • Haklı nedenle fesih- Örnek Yargıtay kararları
 • Kıdem Tazminatı
 • Hak kazanma koşulları
 • Hesaplanması
 • İhbar Tazminatı

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page