02 Ekim Cmt

|

Zoom Etkinliği

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)

Alanında Uzman Eğitmen Sn. Av. Ahmet Pala tarafından gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 675₺ + KDV (%18)

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)

Saat ve Yer

02 Eki 2021 09:30 – 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Genel Amacı

Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunması.

Eğitim İçeriği

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

· Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları

· Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.

Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

· Rekabet Yasağı Sözleşmesi

· Gizlilik Sözleşmesi

· Eğitim Taahhüdü

Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?

· İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler

· Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması

· Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri

Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

· Esaslı değişiklik teşkil eden haller

· Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler

· İlgili süreler

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

· İstifa

· Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?

· Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?

· Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih

İşyerinde duygusal taciz (mobbing)

· Mobbing tanımı

· Mobbing’in yasal dayanakları

· Mobbing çeşitleri

· İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler

Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

· İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)

· İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar

· İş hukukunda performans değerlendirmesi

· Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:

· Savunma istemleri

· Yazılı ihtar

· Ücret kesme cezası

· Fesih bildirimi usulleri

· Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler

· İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi

· İşe iade davasının muhtemel sonuçları

· Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları

· İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar

Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

· Kıdem tazminatı

· İhbar tazminatları

· Yıllık izin ücreti

· Boşta geçen süre ücreti

· İşe başlatmama tazminatı

Bu Etkinliği Paylaş