top of page

09 Haz Cum

|

Zoom Etkinliği

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)

Alanında Uzman Eğitmenler Sn. Av. Ahmet Pala ile Sn. Av. Günce Kurtdere tarafından gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 3275₺ + KDV (%18)

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)
İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları (Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında)

Saat ve Yer

09 Haz 2023 10:00 – 16:00

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı: 

Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunması.

İçerik:

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

· Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları

· Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.

Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

· Rekabet Yasağı Sözleşmesi

· Gizlilik Sözleşmesi

· Eğitim Taahhüdü

Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

· Esaslı değişiklik teşkil eden haller

· Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler

· İlgili süreler

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

· İstifa

· Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?

· Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?

· Ölüm, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih

Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

· İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)

· İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar

· İş hukukunda performans değerlendirmesi

· Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:

· Savunma istemleri

· Yazılı ihtar

· Ücret kesme cezası

· Fesih bildirimi usulleri

· Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler

· İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi

· İşe iade davasının muhtemel sonuçları

· Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları

· İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar

Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

· Kıdem tazminatı

· İhbar tazminatları

· Yıllık izin ücreti

· Boşta geçen süre ücreti

· İşe başlatmama tazminatı

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:

· İş başvuruları

· İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması

· İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page