top of page

08 Şub Per

|

Zoom Etkinliği

İş - SGK Uygulama Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Öngörülen Yenilikler

Sn. İsa Karakaş / SGK Eski Baş Müfettişi 09:30 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 6275₺ + KDV (%20)

 İş - SGK Uygulama Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Öngörülen Yenilikler
 İş - SGK Uygulama Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Öngörülen Yenilikler

Saat ve Yer

08 Şub 2024 09:30 – 13:30 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

“En Son SGK / İŞKUR / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Değişiklikleri İle Güncel Yargıtay İlke Kararları Çerçevesinde; İŞ-SGK UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÖNGÖRÜLEN YENİLİKLER”

Eğitimin Amacı:

2024 Yılında Martta yapılacak seçimlerden sonra 4 yıl boyunca herhangi bir seçim olmayacaktır. 2024 yılından başlayarak bu 4 yıllık dönemde hem SGK hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teftişlerinin yoğunlaştırılacaktır. Öyle ki SGK daha şimdiden sadece İstanbul’da görevlendirmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmeni ilanına çıkmıştır. Diğer yandan özelikle İş ve SGK konuları başta insan kaynakları departmanı olmak üzere muhasebe ve İSG açısından  en karmaşık alanları teşkil etmektedir.

Bu bağlamda değişen ve önümüzdeki süreçte değişiklik yapılacak tüm İŞ&SGK&İŞKUR ve İSG konuları bütüncül bir yaklaşımla bizzat uygulamadan gelen ve 28 yıl SGK’nın BAŞMÜFETTİŞLİĞİNİ yapan İsa KARAKAŞ tarafından uygulamalı olarak anlatılacaktır. Netice itibarıyla ağır SGK ve ÇSGB idari para cezalarının önüne geçilmesi daha da önemlisi teşviklerin iptal edilme riskinin önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Diğer yandan  iş hukuku ve fesih uygulamaları SGK, ÇSGB ve değişen güncel Yargıtay ilke kararlarına uygun olarak yürütülmesi, fesih ve işe iade sonucunda bordrolama ve SGK işlemlerinin cezasız ve risksiz gerçekleştirilerek maliyet avantajına katkıda bulunulacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Torba      Kanunla Yapılan Değişiklik ve Yeniliklerin Uygulaması
 • Fesih      süreçlerin doğru yönetilmesi, geçerli tutanak-ihtarname-ibraname ve diğer işten çıkış belge örneklerinin      hazırlanması
 • Yürürlükten kaldırılacak ve yeni yürürlüğe konacak SGK teşvikleri
 • OVP ve XII. Kalkınma Planında öngörülen esneklik uygulamaları
 • Çalışma saatlerinin düşürülmesi
 • Dijital Bordro, puantaj ve İK belgelerinin SGK ve ÇSGB denetimleri ile      Yargıtay açısından geçerlilik esasları,
 • Devamsızlık-verimsizlik ve diğer fesihlerde en çok yapılan yanlışlar
 • İŞE İADEDE yapılan SGK BORDROLAMA YANLIŞLARI
 • İşe alınan EYT’liler ilgili en çok yapılan hatalar ve düzeltilmesi
 • ÇSGB/ SGK tarafından yapılacak sektörel ve risk odaklı teftişler
 • Yeni Özlük Dosyası Tutma Esasları,
 • Fesih sürecinde en çok yapılan yanlışlıklar, KVKK, ÇSGB/SGK/YARGITAY      uygulamalarıyla çelişen tutanak,
 • iş sözleşmeleri, bordro ve diğer İK dökümantasyonu..
 • İŞ KAZASI ve Meslek Hastalıkları halinde SGK tarafından öngörülen yeni      düzenlemeler, teftişler de önem arz eden hususlar
 • Yabancı uyruklu işçileri nedeniyle teşvikten faydalanmada yapılan      değişiklikler
 • ÇSGB’nın Günlük/Maktu ücretlendirmede aradığı krterlere ayırı      uygulamalar, İŞ VE SGK ile ilgili diğer tüm yeniliklere adaptasyon
 • ÇSGB ve SGK teftişlerinde en çok rastlanan hatalar ve çözüm önerileri
 • SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm soruların cevaplandırılması

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page