top of page

22 Şub Per

|

Zoom Etkinliği

İş - SGK Uygulama Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Öngörülen Yenilikler

Sn. İsa Karakaş / SGK Eski Baş Müfettişi 09:30 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 6875₺ + KDV (%20)

 İş - SGK Uygulama Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Öngörülen Yenilikler
 İş - SGK Uygulama Değişiklikleri ve Önümüzdeki Dönemde Öngörülen Yenilikler

Saat ve Yer

22 Şub 2024 09:30 – 13:30 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

“En Son SGK / İŞKUR / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Değişiklikleri İle Güncel Yargıtay İlke Kararları Çerçevesinde; İŞ-SGK UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÖNGÖRÜLEN YENİLİKLER”

Eğitimin Amacı:

2024 Yılında Martta yapılacak seçimlerden sonra 4 yıl boyunca herhangi bir seçim olmayacaktır. 2024 yılından başlayarak bu 4 yıllık dönemde hem SGK hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teftişlerinin yoğunlaştırılacaktır. Bu bağlamda SGK denetimlerde bilgi teknolojilerinden daha fazla faydalanılarak, özelikle ücret / kazanç bazlı risk odaklı denetimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması planlanmıştır. Ayrıca  SGK daha şimdiden sadece İstanbul’da görevlendirmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmeni ilanına çıkmıştır. Diğer yandan özelikle İş ve SGK konuları başta insan kaynakları departmanı olmak üzere muhasebe ve İSG açısından en karmaşık alanları teşkil etmektedir.

Bu bağlamda değişen ve önümüzdeki süreçte değişiklik yapılacak tüm “İŞ&SGK&İŞKUR ve İSG konuları Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı ile güncel Yargıtay İlke Kararları çerçevesinde” bütüncül bir yaklaşımla bizzat uygulamadan gelen ve 28 yıl SGK’nın BAŞMÜFETTİŞLİĞİNİ yapan İsa KARAKAŞ tarafından uygulamalı olarak anlatılacaktır. Netice itibarıyla ağır SGK ve ÇSGB idari para cezalarının önüne geçilmesi daha da önemlisi teşviklerin iptal edilme riskinin önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Diğer yandan  iş hukuku ve fesih uygulamaları SGK, ÇSGB ve değişen güncel Yargıtay ilke kararlarına uygun olarak yürütülmesi, fesih ve işe iade sonucunda bordrolama ve SGK işlemlerinin cezasız ve risksiz gerçekleştirilerek maliyet avantajına katkıda 

bulunulacaktır.

BU EĞİTİMLERİMİZİN DİĞER ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ: İş dünyasında en güvenilir Sosyal Güvenlik Filozofu olarak tanınan İsa KARAKAŞ tarafından bizzat SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm sorularınız eksiksiz cevaplanması, varsa işyerinizle ilgili sorun ve problemlere hiçbir duraksamaya mahal bırakmadan  çözümler sunulmasıdır. Eğitim bittikten sonra da hocamıza sorular sorabilir ve ücretsiz sirküler rapor hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.  Ayrıca her katılımcıya ücretsiz kitap hediye edilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • KVKK      bağlamında Yeni Özlük Dosyası Tutma Esasları, Sağlık raporları ve sabıka      kayıtlarında KVKK hassasiyetine ilişkin uygulamalar
 • İŞE      İADEDE yapılan SGK BORDROLAMA YANLIŞLARI ve SGK’nın yeni uygulamaları
 • Torba      Kanunla Yapılan Yeni Değişiklik ve Yeniliklerin Uygulaması
 • Puantaj      Kayıtları ve eksik gün ve işten çıkışlara ilişkin kodlamada SGK’nın yeni      uygulamaları
 • ÇSGB’nın      Günlük/Maktu ücretlendirmede aradığı kriterlere göre bordrolama örnek uygulamaları,      İŞ VE SGK ile ilgili diğer tüm yeniliklere adaptasyon
 • Fesih      süreçlerin doğru yönetilmesi, geçerli tutanak-ihtarname-geçerli ibraname ve diğer işten çıkış belge      örneklerinin hazırlanması
 • Personelin      İSTİFASINA ilişkin yeni yargıtay kararları çerçevesinde dikkat edilecek      husular
 • Yürürlükten kaldırılacak ve yeni yürürlüğe konacak SGK teşvikleri
 • OVP ve XII. Kalkınma Planında öngörülen esneklik uygulamaları
 • Çalışma saatlerinin düşürülmesi
 • Dijital Bordro, puantaj ve İK belgelerinin SGK ve ÇSGB denetimleri ile      Yargıtay açısından geçerlilik esasları,
 • Devamsızlık-verimsizlik ve diğer fesihlerde en çok yapılan yanlışlar
 • İşe alınan EYT’liler ilgili en çok yapılan hatalar ve düzeltilmesi
 • ÇSGB/ SGK tarafından yapılacak sektörel ve risk odaklı teftişler
 • Fesih sürecinde en çok yapılan yanlışlıklar, KVKK, ÇSGB/SGK/YARGITAY      uygulamalarıyla çelişen tutanak,
 • iş sözleşmeleri, bordro ve diğer İK dökümantasyonu..
 • İŞ KAZASI ve Meslek Hastalıkları halinde SGK tarafından öngörülen yeni      düzenlemeler, teftişler de önem arz eden hususlar
 • Yabancı uyruklu işçileri nedeniyle teşvikten faydalanmada yapılan      değişiklikler
 • ÇSGB ve SGK teftişlerinde en çok rastlanan hatalar ve çözüm önerileri
 • SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm soruların cevaplandırılması

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page