21 Temmuz Per

|

Zoom Etkinliği

İş Süreleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Emekli Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Lütfi İNCİRLİOĞLU tarafından gerçekleşecektir. Katılım ücreti: 1875₺ + KDV (%18)

İş Süreleri

Saat ve Yer

21 Tem 10:00 – 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitim Amacı ve Kazanımları

Zaman kavramı toplumsal hayatın tüm birimlerinde olduğu gibi çalışma hayatı açısından da son derece önemlidir. Bu bakımdan çalışma süreleri, diğer pek çok konu gibi ekonomik ve sosyal hayatın değişimi, dönüşümü ve gelişimine paralel olarak, çalışma yaşamında, işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkilerinde hemen her dönem temel tartışma alanlarından birisi olmuştur.

İşverene ekonomik olarak bağımlı olan işçiyi koruma amacı İş Hukuku’nun temel ilkelerinden birisidir. İşçiyi korumak amacıyla İş Hukuku, çalışma yaşamının asgari standartlarını çoğunluğu emredici ya da sadece işçi lehine değiştirilebilecek nispi emredici kurallar olan hukuk kurallarıyla belirlemeyi ilke edinmiştir.

Bu eğitimde katılımcılara, işyerlerinde günlük iş süreleri, fazla çalışma, gece çalışma süreleri ile dinlenme süreleri konularında işveren ve işveren vekillerine dikkat etmeleri gereken hususlarda, Yargıtay kararları ışığında çözüm yöntemleri ile pratik ipuçları öğretilecek ve uygulama örnekleri gösterilecektir.

İçerik

● Çalışma Süresi Kavramı

● Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri

● Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşler

● Gece Çalışma Süresi

● Gece Çalıştırılma Yasağı

● Postalar Halinde Çalışma Uygulaması

● İşçi Postalarının Değişme Süresi

● Ara Dinlenmesi

● Denkleştirme Uygulaması

● Denkleştirme uygulamasında uyulması gereken kurallar

● Kısmi Süreli Çalışma Uygulaması

● Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

● Fazla Çalışma Süreleri ve Uygulaması

● Fazla Çalışmanın Yasak Olduğu İşyerleri

● Fazla Çalışma Yaptırılamayacak Kişiler

● Fazla Sürelerle Çalışma

● Çalışma Sürelerine Aykırılığın Yaptırımları

● Fazla Çalışmanın Belgelenmesi

● İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Çalışma Sürelerinin Değerlendirilmesi

● Avrupa Ülkelerinde Çalışma Süreleri

● Örnek Yargıtay Kararları

Bu Etkinliği Paylaş