top of page

06 Mar Çar

|

Zoom Etkinliği

Norm Kadro Analizi ve İş Gücü Planlama

Türk Telekom Eski İnsan Kaynakları Yöneticisi ve İç Eğitimcisi Sn. Nihan SEVİM tarafından 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 6275₺ + KDV (%20)

Norm Kadro Analizi ve İş Gücü Planlama
Norm Kadro Analizi ve İş Gücü Planlama

Saat ve Yer

06 Mar 2024 10:00 – 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı:

Çalışma hayatının değişen koşullarına bağlı olarak talep ve beklentiler değişim göstermiştir.

Tüm bu talep ve beklentiler Şirketlerde İnsan Kaynakları planlamasının uygulanmasını gerektirmiştir.

Şirketlerdeki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalar İnsan Kaynakları Planlaması ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Şirketlerin hem nicelik hem de nitelik açısından uygun becerilere sahip kişileri bulabilme, doğru zamanda ve doğru koşullarda uygun pozisyonlara yerleştirebilmesi ise iş gücü planlaması ile mümkündür. Şirketler her geçen gün karmaşık hale geldiğinden, çalışan ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut

işgücünü yönetmek ve gelecekteki çalışan gereksinimlerini tahmin etmek norm kadro analizi

ve işgücü planlama süreci ile yapılabilmektedir. Bu eğitim, katılımcılara iş gücü planlama stratejilerini anlama, norm kadro analizi yapma ve bu analizleri kullanarak Şirketlerin çalışan ihtiyaçlarını belirleme becerileri kazandırmayı hedefler.

Eğitimin İçeriği:

 İş Gücü Planlaması Kavramları Ve Önemi

 İş Gücü Analiz Yöntemleri

 İş Yükü Ve Performans Analizi:

 İşletme Hedefleri Ve Stratejilerle İş Gücü Planlamasının İlişkisi

 Norm kadro kavramı, tanımı ve amaçları

 Norm kadro analizi süreci ve adımları

 İş analizi yöntemleri ve iş gereksinimlerini belirleme süreci.

 İşletmenin mevcut ve gelecekteki personel ihtiyaçlarının belirlenmesi.

 Gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları: İş gücü planlaması ve norm kadro

analizinin işletmelerde nasıl uygulandığını gösteren örnekler.

 İşletme sektörlerine özel örnekler ve senaryolar.

 İş gücü planlaması ve norm kadro analizi için kullanılan veri kaynakları ve analiz

araçları.

 İşletmelerin personel ihtiyaçlarını belirlemede kullanılabilecek örnek form, şablon ve

araçlar

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page