top of page

28 Eki Cmt

|

Zoom Etkinliği

Uçtan Uca Depo, Depolama İş Süreçleri ve Maliyet Odaklı Depo Yönetimi

Eski Ebebek Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Depo Operasyon Müdürü Sn. İlker Tuncal tarafından 11:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Katılım ücreti: 5275₺ + KDV (%20)

Uçtan Uca Depo, Depolama İş Süreçleri ve Maliyet Odaklı Depo Yönetimi
Uçtan Uca Depo, Depolama İş Süreçleri ve Maliyet Odaklı Depo Yönetimi

Saat ve Yer

28 Eki 2023 11:00 GMT+3 – 29 Eki 2023 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Eğitimin Amacı: Tedarik zinciri yönetimi içerisinde işletmelerin depo depolama faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik temel depo operasyon konularının incelenmesidir.

Deponun kurulacağı yerin seçiminden başlanarak, işletmenin kurum tarafından mı yoksa 3PL firmaya mı yaptırılması karar aşamaları detaylandırılmıştır. Depoda kullanılacak araç gereç ve ekipmanlar, depolama iş süreçleri ile depolarda kullanılan teknolojik uygulamaların üzerinde durularak kuruma sağlanacak katkılar vurgulanmıştır. Depolama da yeni kavramlar olan, Yalın Depolama ve Yeşil Depo detaylandırılarak anlatılmıştır.

Katılımcıları;

Tüm depo iş süreçlerinde oluşan maliyetlerin yönetimi üzerinde durulmak kaydı ile çeşitli Örnek olay (vaka) çözümlemeleri ile depo, depolama iş süreçleri ve maliyet odaklı depo yönetimi konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır.

1.GÜN PROGRAMI

Bölüm 1: DEPOLAMANINLOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ

· Depo ve Depolama Kavramları

· Tedarik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri

· Depo Yönetiminin Amaçları

· Depo Sınıflandırması

· Öz mal veya Kiralık Depo Kararının Verilmesi

· Lojistik Modellerde Depo Kullanımı

Bölüm 2: DEPO YERİ SEÇİMİ

  • Depo Yeri Seçim Yöntemleri

Makro analiz

Mikro analiz

  • Depo Yeri Seçimi Etmen Yöntemleri

Baskın etmene göre

Tesis sayısına göre

Seçenek sayısına göre

Eldeki veri yoğunluğuna göre

Zaman ufkuna göre

Bölüm 3: DEPO EKİPMANLARI VE KAPLAR

· Depolama Ekipmanları

· Elleçleme Ekipmanları

· Diğer Ekipmanlar

· Kaplar

Bölüm 4: DEPOLAMA İŞ SÜREÇLERİ

  • Temel İş Süreçleri

Mal kabul

Yerleştirme

İkmal/Transfer

Sipariş toplama

Çapraz Sevkiyat

Katma değerli hizmetler

Paketleme

Sevkiyat

İade alma, işleme ve imha

Açık saha yönetimi

  • Destek İş Süreçleri

İş emri yönetimi

Stok işlemleri

Sevk planlama

Sayım

Raporlama

2.GÜN PROGRAMI

Bölüm 5: DEPO MALİYET YÖNETİMİ

  • Depo Maliyetleri
  • Depo Maliyet Çeşitleri

Depo elleçleme ve istifleme maliyetleri

Depolama maliyetleri

Operasyonel maliyetler

Genel yönetim giderleri

  • Yatırım Maliyetleri (ROI)

Bölüm 6: DEPO YÖNETİMİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

· Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID)

· Ses Yönlendirmeli Toplama Sistemi (Pick-By-Voice)

· Işık Yönlendirmeli Toplama Sistemi (Pick-By-Voice)

· Akıllı Depolama Sistemleri

· Bulut Depolama

Bölüm 7: DEPO YÖNETİMİNDE GÜNCEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR

· Yalın Depolama

· Yeşil Depo

Bölüm 8: DEPO YÖNETİMİ

· Depo Yönetiminin Amacı, Temel Konular ve Sorunlar

· Elleçleme İlkeleri

· Kaynak Planlama

· Adresleme Sistemleri

· Yerleşim Sistemleri

· ABC Analizi

· Yükleme-Boşaltma Sistemleri

· Depolama Yöntemleri

· Depolamada Kullanılan Semboller ve İşaretleme

· Ürün Öncelik Kuralları

· Depolamada Risk Etmenleri ve Güvenlik Uygulamaları

· Depolarda Temizlik

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page