top of page

15 Eyl Cum

|

Zoom Etkinliği

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi Sn. Oğuz Kemal Bulut tarafından 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 6275₺ + KDV (%20)

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Saat ve Yer

15 Eyl 2023 10:00 GMT+3 – 16 Eyl 2023 16:00 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

EĞİTİMİN AMACI:

21. Yüzyılın muhasebesi UFRS’dir Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde  bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde vergi uygulamasında ve kar dağıtımında düzenleyici ana düzenleme olan Vergi Usul Kanunu(VUK) ve alt yasal düzenlemeleri ile UFRS arasında ciddi farklılıklar vardır ve bu farklara göre hazırlanan mali tablolar belirgin şekilde değerlendirmelerde ayrı kavramlar içermektedir. Bu nedenle, eğitimde VUK ile UFRS arasındaki benzerlik ve farklılıklar hem ana felsefe bazında, hem de her ele alınan standart bazında karşılaştırılacaktır.

Seminer bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Raporlama ve Sunum #İç Sistemler ve Denetim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR (ÖĞRETİMSEL ÇIKTILAR/KAZANIMLAR)

Bilir: Standartların çalıştıkları Kurum ile müşterilerinde nasıl uygulanacağını bilir

Anlar: Bu Standartlar ile vergi mevzuatı arasındaki temel benzerlik ve farklılıkları anlar,

klasik muhasebe ile bugünün ve geleceğin muhasebesini karşılaştırabilir.

Yapar: Bu Standartlara göre iç ve dış raporlamayı yapar,

EĞİTİM İÇERİĞİ:

  •   Kavramsal Çerçeve ve Uygulama İlkeleri /Standartları

▶ Tarihsel Gelişimi ve Önem Kazanması, UMS ve UFRS Dönüşümü, Temel Varsayım ve Özellikler, UFRS’nin Ülkemizdeki Gelişimi

▶ Finansal Tablolara Yönelik Uygulama Esasları

▶ Raporlamaya Yönelik Uygulama Esasları

▶ Yabancı Para İşlemlere Yönelik Uygulama Esasları

▶ Konsolidasyona Yönelik Uygulama Esasları

▶ Ertelenmiş Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye Hesaplamaları

▶ Türev İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları

▶ UFRS Uygulamasında Değerleme Kavram ve Türleri

  •   Ayrıntılı Uygulamalar

▶ Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu

▶ Cari ve Kısa Vadeli Yükümlülük ve Taahhütlerin Sunum Esasları

▶ Hazır Değerler, Alacaklar ile Borçların İlk Kaydı ve Ölçümü

▶ Özkaynak Kalemleri

▶ Muhasebe Politikalarının Oluşturulması, Tahminlerde Değişiklikler ve Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

▶ Peşin Ödenmiş Gider ve Kazanılmamış Gelir Kavramları

▶ Kısa ve Uzun Vadeli Mali Yatırım Araçlarının İlk Kayda Alınması ve Değer Ölçümü, İşletmenin Amacına Göre Sınıflandırma

▶ Korunma (Hedging) Muhasebesi, Türev İşlemlerin Kayda Alınması ve Ölçülmesi

▶ Stoklar

▶ Hasılat Kavramı, Gelirin Mali Tablolara Yansıtılmasındaki Beş Aşamalı Model

▶ Duran Değerler ve Amortismanların Kayda Alınması

▶ Karşılıklar: Karşılık Ayrılmasının Temel Uygulama Esasları ve UFRS 9 ile Getirilen Yeni Uygulamaya Ayrıntılı Bir Bakış, Beklenen Zarar Kavramı ve BDDK’nın Önceki Kredi Karşılık Uygulaması ile UFRS 9 Uygulamasının Karşılaştırılması

▶ Faaliyet Kiralaması ve Finansal Kiralama

▶ Ertelenmiş Vergi Hesaplaması ve Kayıtları

▶ Satış Amaçlı Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller

▶ Ara Dönem Raporlamaları

▶ Konsolidasyon İlke ve Uygulamaları: Tam Konsolidasyon ve Öz Sermaye Yöntemi üzerine Kapsamlı Örnekler, Bankacılıkta ve Şirketlerde Konsolidasyon Uygulamaları

▶  Şerefiye Kavramı ve UMS/UFRS Muhasebesindeki Yeri

▶ Yabancı Para İşlemler ve Mali Tablo Çevrimleri

▶  UFRS Temelli Mali Tablo İncelenmesi ve Kapsamlı Bir UFRS Monografi Çözümü

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page