top of page

11 Kas Cmt

|

Zoom Etkinliği

Yalın Felsefe ile Yönetim

Sn. A. B. Günay tarafından tarafından 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 3875₺ + KDV (%20)

Yalın Felsefe ile Yönetim
Yalın Felsefe ile Yönetim

Saat ve Yer

11 Kas 2023 10:00 – 16:00

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Yalın felsefe, çıkış noktası bakımından Toyota Motor İşletmesi’nde doğan bir Japon iş organizasyonu metodudur. 1980’li yıllara kadar “Toyota Üretim Sistemi” olarak anılan sistem, alternatif üretim felsefesi olarak bütün dünyaya yayılma döneminde çeşitli ülkelerde ve işletmelerde birbirlerine yakın özelliklerde değişik ifadelerle tanımlanmıştır.

Yalın yönetim; değerin tanımlanması, değer yaratan adımların en iyi ve doğru biçimde sıralanması, bu adımların gerektiği anda aksamaya uğramadan atılması ve daha yüksek etkinlikle gerçekleştirilmesi süreçlerinin yollarını gösterir.

Temelinde, müşteriye sunulan değerin, ilk hammaddeden başlanarak ve süreçleri hiç kesintiye uğratmadan devam ettirilerek hızla nihai müşteriye ulaştırılmasını ifade etmektedir. Bunu başarabilmek, tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer olusturmak amacına yönlendirmekle mümkün olmaktadır.

Yalın sistemlerde organizasyonlar, gereksiz aşamaların ortadan kaldırılıp katma değer yaratan islerin bir akış düzenine konması ve ilgili işgücünün çapraz fonksiyonlu takımlar biçiminde yeniden organize edilerek sürekli gelişim için çaba gösterilmesiyle işletmelerin gelişebileceğini öngören bir yaklaşım içindedir.

Yalın bir yolculuğa çıkan kuruluşlar, liderlik, yalın düşüncenin yalnızca operasyonel iyileştirmelerden daha fazlası olduğunu anladıklarını ve onu stratejik düzeyde uygulamanın ortaya çıkarabileceği muazzam potansiyeli fark ettiklerini gösterdiğinde, ileriye doğru dev bir sıçrama yaşarlar.

En az kaynak kullanımıyla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi müşteri talebine bire bir cevap verecek şekilde en az israfla ve nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanıp potansiyellerin tümünden yararlanmak, yalın üretimin/yönetimin temel felsefesidir.

Yalın düşüncede disiplini, sert bir şekilde dayatmacı kuralları ya da “en iyi uygulamalar”ı ifade etmez; bir geri adım atmak için kişisel iradeye sahip olmak, en iyi tepkimizin ne olması gerektiğini düşünmek ve bunu gerçekte ne yaptığımızla ve neden yaptığımızla karşılaştırmak anlamına gelir.

Yalın çalışmalar sonrasında oluşturulan ‘Yalın’ortamda;

  1. İsraf ortadan kaldırılmıştır.
  2. Yeni israf kalemlerinin üremesini engellemek için 5S uygulaması      sürekli hale getirilmiştir.
  3. Yerleşim planı optimize edilmiştir.
  4. Görsel yönetim unsurları uygulanmaktadır.
  5. Akış kesintisizdir.
  6. Her işin standart bir yapılış biçimi vardır.

Yalın Düşünce ve Yönetim anlayışı çerçevesinde iyileştirmelerin planlandığı ve yaşama geçirildiği sistem HOSHIN KANRI sistemidir. Kelime anlamı ile, organizasyonun gideceği yönün yönetimi olarak ifade edilebilir.

Yalın tarzı strateji yayılımı, hoshin kanri (veya basitçe hoshin) olarak bilinir – 1960'larda Japonya'da Toplam Kalite çabalarının bir parçası olarak geliştirilen ve etkin bir şekilde yalın yaklaşıma dahil edilen bir kavramdır.

A3 YALIN YÖNETİM ARACI

Günümüzde şirket içi ve dışında

– bilgilendirme ,

– öneri sunma ve

– problem çözme için kullanılan ,

– konusu açık ve net olan ,

– tek sayfadan oluşan (29,7 x 42cm) ,

– açık bir şekilde bütünü anlatan ve

– bütünü görebilme imkanı sunan,

– görselleştirilmiş, herkes tarafından kolayca anlaşılabilen (3 dakika kuralı),

– gerekli olduğu durumlarda ilgili ve sorumlu kişileri de içine alan

– çok önemli bir yalın yönetim bir aracıdır.

İş gücü üretkenliğinin sağlanabilmesi için yalın yönetim felsefesinin kurum genelinde yaygınlaştırılması konusu odak noktasıdır. Buradan yola çıkarak bu eğitim ile, yalın düşünmeyle ilgili becerileri işimizde kullanmayı, temel kavramları tanımlamayı, ortak dil oluşturmayı ve yalın yönetim araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konularında zihin berraklığı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Eğitim Temel Başlıkları:

- Yalın Şirket Yaklaşımı/Yalın Düşünce Nedir?

- Yalın Organizasyonların Özellikleri/ Yönetimi/ Geleneksel ve yalın örgütlerin yönetim açısından karşılaştırılması

- Yalın Organizasyonlarda Takım Çalışması

- Yalın Organizasyonlarda Planlama, Koordinasyon Ve Denetim

- İsraf/ Değer Nedir ?

- Temel Kavramlar

- Hoshin Kanri nedir ? Amacı nedir ?

- PUKÖ Nedir?

- Gemba/ Genchi/ Genbutsu Nedir?

- Kata Nedir?

- SHU HA RI Çevrimi Nedir?

- T Tipi Lider Nedir?

- Sensei Nedir?

- Kaizen Nedir? Kaizen Türleri

- HANSEI Nedir?

- Elmas Modeli Nedir?

- Gerçek Kuzey

- A3 nedir ? Neden kullanıyoruz ? Avantajları nelerdir ?

- A3'ü kim, ne zaman uygular ?

- A3'ün tipleri nelerdir ?

- A3'ün adımları nelerdir?

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page