top of page

23 Şub Cum

|

Zoom Etkinliği

Yargıtay Kararları Işığında; Taşeron Yönetiminde Yasal Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğitmen: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından 10:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Katılım ücreti: 6275₺ + KDV (%20)

Biletler satışta değil
Diğer etkinlikleri gör
Yargıtay Kararları Işığında; Taşeron Yönetiminde Yasal Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yargıtay Kararları Işığında; Taşeron Yönetiminde Yasal Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Saat ve Yer

23 Şub 2024 10:00 – 16:00

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi hem İş Hukukunda hem de Sosyal Güvenlik Hukukunda oldukça önemli bir ilişkidir. Zira asıl işveren, İş Kanunundan doğan alacaklar için işçilere karşı, Sosyal Güvenlik Hukuku açısından doğan yükümlülükler açısından ise Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı birlikte sorumlu tutulmuştur. Bunun sonucunda da bazen alt işverenin ödemesi gereken birçok borcu işçiye ya da kuruma karşı ödemek zorunda kalabilmektedir. Her iki kanun hükümleri dikkate alındığında asıl işverenin öncelikle kurduğu ilişkilerin asıl işveren alt işveren ilişkisi yaratıp yaratmadığını, yarattığı durumda da kendisini mali açıdan korumak için hangi denetim yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini tespit etmesi oldukça önemlidir.     Bu eğitimde asıl işveren-alt işveren ilişkisi ele alınacak, öncelikle kavram değerlendirilerek yargıtay kararları ışığında hangi ilişkilerin asıl işveren alt işveren ilişkisi yaratacağı ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Ardından da asıl işverenin sorumlulukları ve bu kapsamda kendisini korumak için hangi önlemleri alabileceği üzerinde durulacaktır. Son olarak da Yargıtay kararları ışığında muvazaa konusuna yer verilecektir.   

İçerik:

Asıl işveren-Alt işveren İlişkisini Düzenleyen Hükümler •    İş Kanunundaki düzenlemeler •    5510 sayılı SGK Mevzuatındaki düzenleme İş Kanunu Açısından Asıl işveren-Alt işveren kavramı •    Asıl işveren-Alt işveren İlişkisinin Unsurları •    İş Kanununa Göre Alt işverene verilebilecek işler •    Asıl işin alt işverene verilmesinde dikkat edilmesi gerekenler •    Yardımcı iş kavramı ve yardımcı işlerin alt işverene verilmesi •    Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı haller SGK Kanunu Açısından Asıl işveren-Alt işveren kavramı •    Alt işveren işyeri açılışı (alt işveren işyeri numarası alınması)   Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı İş Kanunu Açısından •    Ücret ve eklerinde •    Kıdem tazminatı ve diğer tazminatlarda •    İşe iadede Sosyal Sigorta Hukuku Açısından •    Ödenmeyen primler açısından •    İş kazası sebebiyle Kurumun işverene açacağı davalarda birlikte sorumluluk •    İdari para cezaları açısından değerlendirme  Asıl İşverenin Kanun uyarınca yerine getirmesi gereken denetim yükümlülükleri ile genel olarak kendisini korumak için yapması gerekenler •    Ücretin ödenip ödenmediğini denetleme •    Yıllık izin haklarını kullanıp kullanmadığını denetleme yükümlülüğü •    Alt işveren işçilerinin yıllık izin haklarının kullanımında dikkat edilmesi gerekenler •     İSG açısından denetlenmesi gerekenler •    SGK açısından denetlenmesi gerekenler Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa- Muvazaa İddiasından Kurtulmak İçin Sözleşme Hazırlarken ve Alt İşveren İşçileri İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler •    Genel Olarak muvazaa kavramı •    Muvazaanın hukuki yaptırımı- Geçersizlik •    Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa •    Alt İşverenlik sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler •    Sözleşmeye konulmaması gereken hükümler •    Yargıtay kararlarında ortaya çıkan hususlar •    Muvazaa halinde bunun sorumluluğa yansıması- işverenler için ortaya çıkan olumsuzluklar Muvazaa Halinde Asıl işveren ve Alt İşverene Verilen idari para cezaları

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page