top of page

14 Mar Per

|

Zoom Etkinliği

Yeni Değiştirilen ve Değiştirilecek İş - Sgk Değişikliklerine Adaptasyon ile İ.k Fesih Süreçlerinin Yönetimi/İşe İade

Sn. İsa Karakaş / SGK Eski Baş Müfettişi 09:30 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılım ücreti: 6875₺ + KDV (%20)

Yeni Değiştirilen ve Değiştirilecek İş - Sgk Değişikliklerine Adaptasyon ile İ.k Fesih Süreçlerinin Yönetimi/İşe İade
Yeni Değiştirilen ve Değiştirilecek İş - Sgk Değişikliklerine Adaptasyon ile İ.k Fesih Süreçlerinin Yönetimi/İşe İade

Saat ve Yer

14 Mar 2024 09:30 – 13:30 GMT+3

Zoom Etkinliği

Bu Etkinlik Hakkında

EĞİTİMİN AMACI:

Hükümet, A-Z’ye tüm çalışma mevzuatına ilişkin 20’ye yakın kanun/ KHK ile diğer alt mevzuatta köklü değişiklikler için düğmeye bastı. Bu çerçevede başta çalışma sürelerinin düşürülmesi ile dijital teknoloji ve yapay zeka teknolojilerine bağlı olarak hibrit çalışma, platform çalışma, katalitik platformlar ile diğer yeni esneklik uygulamalarına koşut olarak iş hukuku-SGK uygulamalarında kapsamlı çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Firmaların şimdiden önlem alma ve planlama yapmalarına katkıda bulunacak bu eğitimde ayrıca dijital İ.K/Bordrolamaya geçmiş ya da geçecek olan firmaların risk ve avantajlarının SGK-ÇSGB ve Mahkemeler nezdinde bütüncül bir yaklaşımla açıklanacaktır.

Diğer yandan 2024 Yılında Martta yapılacak seçimlerden sonra 4 yıl boyunca herhangi bir seçim olmayacaktır. 2024 yılından başlayarak bu 4 yıllık dönemde hem SGK hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teftişlerinin yoğunlaştırılacaktır. Bu bağlamda SGK denetimlerde bilgi teknolojilerinden daha fazla faydalanılarak, özelikle ücret / kazanç bazlı risk odaklı denetimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması planlanmıştır. Ayrıca  SGK daha şimdiden sadece İstanbul’da görevlendirmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmeni ilanına çıkmıştır.

Bilindiği üzere İş ve SGK konuları başta insan kaynakları departmanı olmak üzere muhasebe ve İSG açısından en karmaşık alanları teşkil etmektedir.  Bu bağlamda değişen ve önümüzdeki süreçte değişiklik yapılacak tüm “İŞ&SGK&İŞKUR ve İSG konuları Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı ile güncel Yargıtay İlke Kararları çerçevesinde” bütüncül bir yaklaşımla bizzat uygulamadan gelen ve 28 yıl SGK’nın BAŞMÜFETTİŞLİĞİNİ yapan İsa KARAKAŞ tarafından uygulamalı olarak anlatılacaktır. Netice itibarıyla ağır SGK ve ÇSGB idari para cezalarının önüne geçilmesi  daha da önemlisi teşviklerin iptal edilme riskinin önlenmesine katkıda bulunulacaktır.

Eğitimde firmaların en çok problem karşılaştıkları İ.K FESİH  uygulama ve süreçleri  SGK, ÇSGB ve değişen güncel Yargıtay ilke kararlarına uygun ve geçerli olarak gerçekleştirilmesi, fesih ve işe iade sonucunda bordrolama ve SGK işlemlerinin cezasız ve risksiz gerçekleştirilerek maliyet avantajına katkıda bulunulacaktır.

BU EĞİTİMLERİMİZİN DİĞER ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ:  İş dünyasında en güvenilir Sosyal Güvenlik Filozofu olarak tanınan İsa KARAKAŞ tarafından bizzat SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm sorularınız eksiksiz cevaplanması, varsa işyerinizle ilgili sorun ve problemlere hiçbir duraksamaya mahal bırakmadan  çözümler sunulmasıdır. Eğitim bittikten sonra da hocamıza sorular sorabilir ve ücretsiz sirküler rapor hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.  Ayrıca her katılımcıya ücretsiz kitap hediye edilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • İş      Kanunları ve çalışma mevzuatında öngörülen 20’ya yakın kanunda düzenlemeler,      çalışma süreleri ve mesaide öngörülen düzenleme ve teşvikler
 • Dijital      İ.K Bordro, puantaj ve İK belgelerinin SGK ve ÇSGB denetimleri ile      Yargıtay açısından geçerlilik esasları, muhtemel risk ve avantajların      bütüncül yaklaşımla ortaya konması
 • KVKK      bağlamında Yeni Özlük Dosyası Tutma Esasları, Torba Kanunda Kişisel      Verileri koruma mevzuatı kapsamında İş Kanunu-SGK ve İSG ile öngörülen      değişiklikler
 • İŞE      İADEDE yapılan SGK BORDROLAMA YANLIŞLARI ve SGK’nın yeni uygulamaları
 • SGK’nın      Puantaj Kayıtları ve eksik gün ve işten çıkışlara ilişkin kodlamada yeni uygulamaları
 • ÇSGB’nın      Günlük/Maktu ücretlendirmede aradığı kriterlere göre bordrolama örnek uygulamaları,      İŞ VE SGK ile ilgili diğer tüm yeniliklere adaptasyon
 • İstirahatli      işçilerin eksik gün bildirimine ilişkin bordrolama ve kodlama      yanlışları ve SGK mahsuplaşma      uygulaması
 • Fesih      süreçlerin doğru yönetilmesi, geçerli tutanak-ihtarname-geçerli ibraname ve diğer işten çıkış belge      örneklerinin hazırlanması
 • “İSTİFA”      “Devamsızlık” “Rekabet Yasağı” “Yıllık İzin sıfırlaması” ile diğer      disiplin ve fesih süreçlerine ilişkin yeni yargıtay kararları çerçevesinde      dikkat edilecek hususlar
 • Yürürlükten kaldırılacak ve yeni yürürlüğe konacak SGK teşvikleri
 • OVP ve XII. Kalkınma Planında öngörülen esneklik uygulamaları
 • Devamsızlık-verimsizlik ve diğer fesihlerde en çok yapılan yanlışlar
 • İşe alınan EYT’liler ilgili en çok yapılan hatalar ve düzeltilmesi
 • ÇSGB/ SGK tarafından yapılacak sektörel ve risk odaklı teftişler
 • Fesih sürecinde en çok yapılan yanlışlıklar, KVKK, ÇSGB/SGK/YARGITAY      uygulamalarıyla çelişen tutanak,
 • iş sözleşmeleri, bordro ve diğer İK dökümantasyonu..
 • İŞ KAZASI ve Meslek Hastalıkları halinde SGK tarafından öngörülen yeni      düzenlemeler, teftişler de önem arz eden hususlar ve
 • Yabancı uyruklu işçileri nedeniyle teşvikten faydalanmada yapılan      değişiklikler
 • ÇSGB ve SGK teftişlerinde en çok rastlanan hatalar ve çözüm önerileri
 • SGK-ÇSGB-İSG-İŞKUR ile ilgili tüm soruların cevaplandırılması

NOT: Bu Eğitimimizde İşyerinizin Tüm SGK-ÇSGB-İşkur Ve İsg İle İlgili Çözüm Bekleyen Soru Ve Sorunlarınıza Ücretsiz Net Çözümler Bulma İmkanına Sahip Olacaksınız.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page