top of page

Finansçı Olmayan Tüm Yöneticiler İçin Uygulamalı Finans Eğitimi

Amaç:

                                                               

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

İçerik:

 

•     Bireysel stres alanlarımız ve başarı

•     Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim, Bugünü Ve Beklentiler)

•     Finansal Kesimler Ve Birbirleri İle Olan İlişkiler

•     Piyasalar Arası Etkileşim (Faiz, Kur, Parite Beklenti Analizi)

•     Reel Kesim

•     Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel, Yatırım, Tüketim, Harcamalar)

•     Tasarruf – Yatırım Dengesi, Kamu Maliyesi Gelir Gider Dengesi

•     Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi

•     Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları

•     Mali Kesim

•     Faiz, Araçları Ve Faiz Politikaları

•     Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)

•     Para Arzı Tanımları, Parasal Göstergeler Ve Analitik Bilanço İlişkisi

•     Kamu Açıklarının Finansmanında Merkez Bankasının Rolü

•     Hazine İhalelerinin Oluşumu ( İhale – İtfa)

•     Bankacılık Sektörünün Durumu Ve Beklentiler

•     Sermaye Piyasası Ve Menkul Kıymetler Borsası Ve Ekonomideki Yeri

•     Temel Finans Bilgisi Ve Temel Finansal Analiz

•     Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Ve Fon Akım Tablosu

•     Mali Analiz

•     Mali Analizin Amaçları Ve Yatırımcı

•     Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi

•     Finansal Değişkenler Ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi

•     Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu Ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,

•     Risk Yönetimi Kavramı

•     Beklenti Yönetimine Uyumlu Risk Yönetimi Ve Araçları

•     Risk Yönetimi Aşamaları

•     Vadeli İşlemler Ve Firma Risklerinin Yönetilmesi

•     Risk Yönetim Ve İşletme Fonksiyonları İlişkisi

•     Kurum Çapında Entegre Risk Yönetim

•     Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar

•     Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim İçindeki Rolü

•     Temel Riskler

•     Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü

•     Bütçe Ve Bütçe Hazırlama Teknikleri

•     Aktif / Pasif Yönetimi

bottom of page