top of page

İş Sözleşmelerinin Kurulması, Feshi ve Süreç Yönetimi ile İş Hukuku Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması

Amaç:

                                                               

İşletmelerde personel ile ilgili süreçlerin yasalar ve şirket menfaatleri gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede iş yeri barışı ile çalışan motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra iş mahkemelerine taşınacak işe iade davası dahil olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması ve doğru yol haritalarının oluşturulması.

 

İçerik:

 

İş Sözleşmesi Çeşitleri ve Hazırlanması

 • İş Sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

 • Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları

 • İş Hukuku kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, geçerlilik şartları ve kısıtlamalar

 • İş Sözleşmesi

 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi

 • Eğitim Taahhüdü

 

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa

 • İşverenin süreli fesih hakkı

 • İşverenin haklı sebeple feshi

 • İşçinin haklı nedenle feshi

 • Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik nedeniyle fesih

 • Emeklilik yaşını beklemek üzere yapılan fesih

 

İşe İade Davaları:

 • İş güvencesinin kapsamı

 • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar

 • İşe iade davasının muhtemel sonuçları

 • İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları

 

Disiplin Uygulamaları:

 • Savunma istemleri

 • Yazılı ihtar

 • Fesih Bildirimi usulleri

 

İş Hukuku Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması:

 • İş başvuruları

 • İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması
   

İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

bottom of page