top of page

Performans Odaklı Lojistik Yönetimi Eğitim Programı

AMAÇ:

Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik bilgi ve deneyimlerin aktarılması, lojistik dış kaynak kullanımı hakkında bilgi verilmesidir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

· Ürün ve Lojistik

· Taşımacılık Kavramı

· Depolama Kavramı

· Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetler

· Lojistik Vakalar

· Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL) ve Lojistik Açıdan Önemi

· Lojistik Maliyetler ve Toplam Maliyet Kavramı

· Müşteri Hizmet Düzeyi ve Lojistik Maliyet İlişkisi

· Lojistik Yönetimi

· Lojistik Modeller (Konsolidasyon, Dağıtım Merkezi, Döngüsel Sefer (Milk Run) Sistemi, Çapraz Sevkiyat (Cross-Dock), Sıralı Sevkiyat (JIS), vd.)

· Dış Kaynak Kullanımı, Birinci Parti (Taraf) Lojistik (1PL), İkinci Parti Lojistik (2PL), Üçüncü Parti Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP), Dördüncü Parti Lojistik (4PL), Beşinci Parti Lojistik (5PL) Kavramları

· Lojistikte Performans Yönetimi,

· Lojistikte Verimliliğin ve Etkinliğin Arttırılma Yolları

· Yeşil ve Tersine Lojistik

· Örnek Vakalar

bottom of page