top of page

Mülakatta Doğru Sorularla Doğru Sonuçlar

Amaç:

                                                               

Mülakatlarda koçvari yaklaşım ve EQ’nun etkin kullanımını esas alan bir felsefeyle (klasik - yapılandırılmış - yetkinlik bazlı) hemen her soru tipinin açık büfe mantığıyla değerlendirilerek doğru zamanda doğru soruları sormanın, alınan yanıtların nasıl yorumlanacağını bilmenin yansıra etkin dinlemenin önemine de vurgu yapan bir çalışmadır. Bilgi ve becerisini arttırmak isteyen profesyonellere uygulamadan doğan deneyimlerle farkındalık ve bakış açısı kazandırarak gelişim için paylaşılan bilgilerin uygulama pratiği ile beceriye dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

İçerik:

 

•     Doğru Seçimin Başarıya Etkisi ve Yanlış İşe Alımın Maliyeti

•     Mülakatlarda Değerler ve Kurum Kültürüne Uyumun Önemi

•     Zeka Türleri ve EQ'nun Hayat Başarısındaki Rolü

•     Dinleme Becerileri

•     Mülakatta Yalanı Yakalamak Mümkün mü?

•     Soru Sormanın Önemi

•     Soru Bazlı Mülakat Türleri (Klasik - Yetkinlik Bazlı - Stres - Varsayımsal)

•     Yetkinliklerin Önemi

•     Yetkinlik Bazlı Soru Oluşturmak ve S.T.A.R. Metodu

•     Mülakat Süreci

•     Mülakat Sürecinde Yapılan Hatalar

•     Mülakat Lojistiği (Fiziksel - Psikolojik Hazırlık)

•     Doğru Değerlendirme için Dikkat Edilmesi Gerekenler

•     Mülakatı sonlandırma

bottom of page