top of page

Small Talk  – Tüm Profesyoneller için Kısa Konuşma Sanatı

Amaç:

                                                               

Bu programda katılımcılarımızın sosyal ve profesyonel yaşamda kurdukları sözlü diyalogları istedikleri sonuçları üretebilecek hale getirmeleri, etkili kelimeler ve subliminal mesajlar kullanarak yalın bir şekilde ve hedef odaklı konuşmaları, muhatabını sıkmadan fikir ve görüşlerini karşı tarafa iletebilmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik:

 

 • Ben kimim? Nasıl Konuşuyorum?

 1.  Kişinin mevcut durum analizi

 2.  Kendimizi algılayış biçimimiz
   

•     Konuşmayı sabote eden kelimelerden kurtulmak

 1.  Kelimelerdeki tekrar sayısı ve gizli mesajlar

 2.  Gereksiz sözcükleri ayıklama

•     Konuşma arasında açılan parantezler, zihni odakta tutmak
 

•     Muğlak ifadelerle vedalaşmak ve netleşme

 1.  Anlaşılabilir olmak

 2.  Az sözcükle çok şey anlatmak

•     Psikolojik etkenlerimiz

 1. Neden kelimelerle çok oynarız?

 2. Tetikleyici alt nedenlerimiz neler?

 3. Kişilik profillerini tanıma ve yönetme
   

•     Konuşmayı yöneten tavır

 1. Söz ve sözcük ötesi
   

•     Amaçtan uzaklaşma ve ikincil kazanç güdüleyicileri

 1. Üretmek istediğim sonuç ne?

 2. Konuşmadaki yön duygusu
   

•     Duyguyu seçmek ve yönetmek

 1. Kelime dizini akışı

 2. Düşünce, duygu ve konuşma eylemi arasındaki bağ
   

•     Muhatapla senkronizasyon oluşturmak

 1. Aynalama tekniği

 2. Konuşmayı yöneten kişi olmak
   

•     Özgüven, saygı ve sosyal statü unsurlarına uygunluk
 

•     Dinleme, anlama ve dinlemeye engel faktörler
 

•     Ses tonu, nefes kontrolü, vurgu ve kelime hazinesi
 

•     Eylem söylem birliği, güvenilirlik ve beden dili mesajları

bottom of page